Terapia i pielęgnacja NDT-Bobath

Jedną z metod rehabilitacji, którą oferuję małym pacjentom jest terapia NDT-Bobath. Jej celem jest usprawnienie niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym.


Terapia i pielęgnacja NDT-Bobath
Metoda stosowana jest z powodzeniem u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, jak również u dzieci zdrowych z niewielkimi dysfunkcjami.

Terapia NDT-Bobath jest najczęściej stosowaną na świecie interwencją terapeutyczną, która kładzie nacisk na obserwację i analizę możliwości funkcjonalnych pacjenta oraz na jasne określenie celów terapeutycznych.

Dodatkowo NDT-Bobath jest dynamiczną koncepcją, opartą na najnowszej wiedzy neurofizjologicznej. Jest systematycznie weryfikowana i uzupełniana nowymi informacjami oraz wnioskami wynikającymi z najnowszych badań naukowych odnośnie ruchu.

Usprawnianie metodą NDT-Bobath ma na celu pomóc dziecku z deficytem neurologicznym stać się samodzielnym, funkcjonować i wykorzystywać swoje możliwości. Natomiast dzieciom z niewielkimi zaburzeniami ruchowymi pomaga w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym.

Terapia NDT Bobath kierowana jest do noworodków (w tym wcześniaków), niemowląt, małych i większych dzieci, w szczególności z:

 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego
 • asymetrią ułożeniową
 • zespołami genetycznymi
 • porażeniem splotu barkowego
 • kręczem szyi
 • problemami ortopedycznymi
 • zaburzeniami karmienia, ssania, połykania

Strategia postępowania terapeutycznego jest zawsze planowana indywidualnie dla każdego dziecka, a w określaniu celów pomagają rodzice.


Pielęgnacja

Zarówno dzieci z problemami rozwojowymi jak i te, których rozwój ruchowy przebiega w sposób prawidłowy, potrzebują odpowiednio wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych. Mogą być one łatwo włączone w rozkład dnia. Nie zaburzają także interakcji matka−dziecko, a prawidłowo wykonywane proste czynności, noszenie dziecka czy zabawa z nim są naturalnym sposobem wspomagania rehabilitacji i stymulowania rozwoju.

Odpowiednia pielęgnacja w naturalny sposób utrwala prawidłowe wzorce ruchowe oraz pozwala na dostarczenie dziecku prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych wielokrotnie w ciągu dnia.

W trakcie terapii rodzice nauczą się:

 • jak podnosić i odkładać niemowlę
 • w jaki sposób nosić dziecko
 • jak prawidłowo rozbierać i ubierać niemowlaka
 • w jaki sposób przewijać niemowlaka
 • jak prawidłowo karmić dziecko
 • w jaki sposób stymulować następny etap rozwoju poprzez zabawę